dissabte, 13 de desembre de 2014

BUSQUEM!

Serem capaços de localitzar esta foto? Segur que si, no és un repte molt difícil. Però la cosa és complicaria si pregunte per l’any en que esta feta. Ho sabríeu dir?

LA SOLUCIÓ: A principis dels anys seixanta va començar a construir-se un cementeri  nou. El vell s’havia quedat xicotet i,no hi havia espai per fer-lo més gran i es va elegir  per a construir-lo  la cimera del tossalet del Calvari. Esta foto de 1962 mostra en cementeri en fase de construcció. Es poden apreciar les parets que tanquen el recinte però encara no hi té porta i pel seu buit es pot vore  l’ermita  que estava construint-se  al fons i que crec que   es dedicaria a l’advocació de la Mare de Deu del Carme. Este cementeri es va inaugurar  en agost de 1966  amb el primer enterrament com a conseqüència de un trist accident que encara recordem els majors del poble. Com ha novetat hi destacarem el fet de que en este cementeri ja no hi haurà cap soterrament  en fosa ja tots es faran en ninxos.

2 comentaris: