dissabte, 4 de març de 2017

L'ABEURADOR
         


          Sabeu que és açò? És un abeurador ( nosaltres diem ambeurador) i segons el diccionari: Lloc disposat per a abeurar-hi el bestiar. I efectivament ací ha segut on han begut tots els animals de Benilloba: ases,mules,matxos i els ramats d’ovelles i cabres, abans de tornar a casa després d’acabar la seua feina o de bon matí abans de comerçar-la. També n’hi havia un altre més xicotet en la Font de Petrosa i potser algun més per les fonts del terme. Però este era l’abeurador del poble on, ara convertit en una relíquia del passat, han begut els animals durant tota la història del poble. Durant molt de temps devia  d’abastir-se d’aigua que naixia enlloc o pels voltants i en base per afirmar-ho en el malnom d’uns veïns que vivien en una casa pròxima “els del Xorret”.Malnom que fa al·lusió a algun xoret d’aigua que eixia per allí. Quan en 1892 es va portar per primera vegada l’aigua al poble, els sobrants de la font que es va posar a la plaça, mitjançant una conducció soterrània, abastien a l’abeurador. Posteriorment amb la instal·lació de l’aigua potable a les cases va tenir un subministrament mes regular i continuo. Amb la desaparició del darrer animal encara va continuar funcional durant un temps sense cap ús, sols per a distracció dels xiquets o per a qualsevol altra malifeta. Ara, sense aigua, resta com testimoni d’un sistema de vida ja caduc.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada