diumenge, 19 d’abril del 2015

ENCICLOPEDIA
          Hui regirant per casa m'ha aparegut este llibre: ENCICLOPEDIA editat en 1935 en Gerona, l'autor del qual és José Dalmau Carles, Profesor Normal i director del Grupo Escolar de Gerona. Este llibre seria utilitzat com a llibre de text per estos anys a l'escola de Benilloba. Era del Grau preparatori i segons les instruccions el xiquet devia adquirir els coneixements en un any, és a dir, en un curs. Després estarien els volums de Primer, Segon i Tercer Grau: Cadascú d'ells serviria per a dos cursos. El de Grau preparatori que és el que tinc a les mans incloïa les següents àrees: Grámatica (Castellana per suposat), Aritmética, Geometria,Geografia, Historia d'España, Ciencias Físicas i Naturales, Higiene, Estudio del Derecho i Educación Social. Pose dos fotos: una de l'apartat d'Higiene i un altre d'Educació social per a que se n'adoneu un poc dels continguts.