dissabte, 9 de febrer del 2019

CONEIXEM? " PENJAR LES BARRES A L'ESCUDELLER "


              En un grup del facebook dedicat a recuperar paraules ja quasi oblidades he llegit hui esta expressió:"Penjar les barres a l'escudeller". Jo l'havia escoltada moltes vegades encara que ara ja la tenia quasi oblidada. Algú la recorda? Algú podria dir-me el seu significat? a veure si entre tots el podem recuperar.

LA SOLUCIÓ:
          El mot barres  és una forma d’anomenar les mandíbules i escudeller es la prestatgeria on es posen les escudelles. De forma literal no te massa sentit “penjar les barres a l’escudeller” . Però quan alguna cosa no te ús  el que fem es guardar-ho. I, efectivament, si no tenim res que menjar, les mandíbules no ens serveixen, aleshores pengem les barres  a l’escudeller. El diccionari Normatiu li dona eixe significat a la Locució verbal: passar molta fam. Però per extensió s’aplica en un sentit mes ampli: quan una qüestió no te solució, quan no sabem sortir d’un problema, quan hem esgotat tots els recursos aleshores “penjarem les barres a l’escudeller”.

diumenge, 3 de febrer del 2019

LA FLOR DE L'AMETLER
          La flor de l’ametler ha sigut per a mi,  des de sempre, un símbol d’esperança. En primer lloc perquè encara que floria en ple hivern, en el mes  de febrer, en certa manera   anunciava la primavera. Era l’esperança d’una pròxima primavera on la vida tornaria a ressorgir encara que els florits camps de blanc i de rosa els veiem des de rere dels finestrals al recés d’un mestral gelat i  a la calor del foc de la llar. I esperança  perquè també anunciava un futura  bona collita d’ ametles. No és que en ma casa, per sort, depenguérem econòmicament de la collita d’ametles, però si que suposava, en els anys 60 i 70 del segle passat, pel preu que tenia este producte, una bona aportació a la economia familiar. Tot i això que esta flor encara havia de superar les greus dificultats que suposava tan sols un matí de gelada en tots  els dies dels propers mesos de febrer, març i abril. Tan insegura era esta collita que és parlava de que tan sols un de cada cinc anys s’aconseguia una bona.

           Tot i així encara resultava rentable tenir el camp sembrat d’ametlers. I si l’any havia anat bé venia la segona part que era l’arreplegar-les en el més de setembre. Sempre coincidia en la setmana de danses, quin enuig tenir que anar a ballar a la plaça després de tot el dia fent ametles o tenir que matinar el dia següent de haver eixit de cap de dansa.  I passar tot el dia escampant i arreplegant les mantes, en una vara tombant les ametles, de vegades pujat a l’arbre. Fer la càrrega primer en un animal i després ja amb la muleta mecànica. Portar-les a casa, descarregar-les i buidar els  sacs en un munt.  Per a després seure al voltant d’una taula i anar pelant-les, separant l’ametla de la corfa. Una a una. Quan el cabàs estava ple les escampaven en la cambra per a que es secaren. I així un dia rere l’altre fins acabar-les. Ah! Oblidava que hi havia que separar les diferents classes: la marcona, la flor blanca i la comuna. I finalitzàvem la tasca quan les ensacàvem, pesàvem i les carregàvem al camió del comprador. Ara ja no sé bé si esta flor  en desperta l’esperança o és més bé enyorança. O les dues al temps.