dissabte, 30 de novembre del 2019

RETAULE DE SANT JAUME APÒSTOL

 
Imatge actual

Imatge en l'antiga façana


                     Situat a la façana amb el nº 2 del Carrer Sant Jaume.
              Amb unes dimensions aproximades de 80 X 60 cm. consta de 12 taulellets(4X3), pegats a la paret sense cap ornamentació que l’ envolte. Anteriorment, quan estava a la façana de l’anterior casa que va ser enderrocada el retaule estava rodejat d’un llistell i coronat per un frontó, tot d’escaiola, simulant una arquitectura clàssica. El frontó tenia la mig un clau d’on penjava la llàntia per enllumenar-lo. En la part inferior tenia una cornisa  amb la finalitat d’ornar-lo amb flors per la seua festivitat ( el 25 de juliol).
J. Maria Segura el data a principis del S. XX. El plafó es troba en bon estat a pesar d’haver segut arrancat i desprès recol·locat. Sols presenta un resquill en  la banda esquerra que l’emmarca. Els colors predominant són el marró i la gama dels blaus, després el verd i el rosa.
                Representa a Santiago derrotant als Sarraïns. Santiago va a cavall  xafant als sarraïns morts a terra. En una mà porta l’espasa i en l’altra un estendard. En el capell porta representada una conxa símbol de Santiago peregrí. Al darrere el seu exèrcit contempla la victòria. La indumentària sembla del s.XVI. Hi ha un intent de representar el paisatge amb una roca sobre la que es recolze dos musulmans abatuts  a més d’ alguna mica de vegetació i una línea de muntanyes al fons, elements que li donen profunditat a la imatge. A la part de baix un rètol ens anuncia el nom de l’advocació: Santiago Apòstol.
               Es tracta de Santiago de Zebedeo, també anomenat El Mayor i Matamoros. Va ser deixeble de Jesucrist i segons la tradició va predicar per Espanya i Portugal. En el s.XII es redacta en Santiago de Compostela el “Privilegi dels vots”en el que atribueixen a Ramir I la victòria sobre els moros en la Batalla de Clavijo en el 844 gràcies a la aparició de Santiago, d’ací la iconografia com defensor de la cristiandat i assot del musulmà.


dissabte, 23 de novembre del 2019

RETAULE DE S.CAIETÀ


                     Situat a la façana nº 6 del Carrer S.Caietà (també anomenat carrer Fraga).
               Consta de 12 taulells (4x3) pegats a la paret sense fornícula. Emmarcats per uns taulells rectangulars dels utilitzats en els anys 60 del S.XX com a sòcol o roda-peus en les cases.
               En la part inferior hi ha una cornisa clavada a la paret on es posen les flors per la festa del sant.
               Nascut a  Vicenza (Italia) el 1 d’octubre de 1480 era de família noble. Va ser prevere i va fundar l’Ordre de Clergues Regulars Teatinos que tenien com a regla no tenir res ni demanar, viure de l’almoina dels fidels. La seua vida es va distingir per la lluita contra la reforma de Lutero  i a la causa de pobres i orfes. Va ser nomenat Sant pel Papa Clement X en 1671. Se’l coneix com  Sant de la Providència i patró del pa i del treball. El Cristians celebren la seua onomàstica el 7 d’agost.
                En este retaule se’l representa amb sotana negra, com a símbol de ser sacerdot i  amb Jesús al braç. Mentre que Jesús xiquet el mira directament el Sant té la mirada abaixada com símbol de submissió.  Un nimbe  encerca cada cap dels dos personatges al temps que una aureola exterior envolta ambdues. En  la part inferior en un rètol està escrit el nom del Sant. I damunt en diagonal apareix una branca  de lliris relacionada amb la tradició de molts llocs per la qual el que li agafa una flor al sant  i l’acompanya en la processó veu complida la seua petició. El fons del plafó és neutre sense cap paisatge ni altre tipus d’ornament. Els colors predominats són el blau amb diverses tonalitats i el daurat. En el centre ressalta el blanc grisenc del vestit del xiquet. El conjunt és troba amb bon estat.

dissabte, 16 de novembre del 2019

RETAULE CERÀMIC DE LA MARE DE DÉU DEL CARME


1      


      Mare de Deu del Carme
Situat a la façana de la Plaça del Castell n.5
Retaule amb 5X4 taulells a més dels taulellels rectangulars que l’emmarquen amb un ornament clàssic.
               Tot el retaule es troba dintre d’un nínxol. Una cornisa amb teules cobreix el conjunt , el protegeix de les inclemències meteorològiques i sosté un fanal per a la seua il·luminació. En la part inferior una jardinera metàl·lica serveix com a sostén de l’enramada floral  que es posa per la seua festa.
Mare de Deu del Carme és el nom que rep Sta. Maria del monte Carmelo,una de les diverses advocacions de la Verge Maria. L’ordre De “Nuestra Señora del Monte Carmelo” (carmelites) ha segut la que va divulgar la seua devoció arreu del món. Segons la tradició Carmelita el 16 de juliol de 1251 la  Mare de Deu del Carme es va aparèixer a S. Simón Stock, superior general de l’ordre i li va entregar els seus hàbits i el escapulari, principal signe del culte marià carmelita. També, segons la tradició carmelita la Mare de déu va prometre alliberar del purgatori a totes les ànimes que en vida hagueren portat l’escapulari el dissabte següent a la mort de la persona i portar-los al cel. La seua festa és celebra el 16 de juliol
               En esta imatge apareix la Mare de Déu asseguda damunt dels núvols en una mà sosté l’escapulari i en l’altra al Jesuset plantat sobre les seues cames que també porta un escapulari en la mà. Està coronada i un nimbe li rodeja el cap. En un pla inferior estan les ànimes del purgatori  suplicant-li la seua intercessió i un àngel a cada costa ajuden  dos ànimes a sortir-hi. . La jardinera tapa un rètol en la part inferior en el que està escrit el nom de l’advocació: “Nuestra Senyora del Carmen” El fons es neutre d’un color verdós. Altres colors utilitzats son el marró, blanc,groc, blau i rosa. El plafó es conserva amb bon estat. S’observa certa deterioració en el rajolets que formen el llistat que envolta el nínxol.

dissabte, 9 de novembre del 2019

RETAULES CERÀMICS, TAULELLETS I ALTRES IMATGES DELS CARRERS DE BENILLOBALa Nativitat de la Mare de Deu.
Plafò ceràmic en la façana de l'església                Des de sempre hem conegut  plafons ceràmics i altres imatges en els carrers del nostre poble. Han estat tan presents en la nostra vida que a gairebé no se n’adonem de la seua existència. Hem passat milers de vegades sota ells,  i si ens preguntaren sobre algun detall d’ells seriem incapaços de contestar. Tan assumits els tenim que quasi com els veiem. Tan sols en determinades dades i en alguns carrers, quan es celebra la festa del sant, es posen algunes flors i se li encén la llum durant uns dies per  tal de recordar-lo  i mostrar la devoció del carrer cap a d’ ell. No tots els carrers tenen la seua advocació, sobre tot els carrers mes recent no presenten esta característica. Altres, com el carrer major, tenen fins a tres advocacions. També hi ha un plafó en una casa particular que en el seu moment parlarem d’ell i altre en un mas. Hi ha carrers que no tenen un retaule ceràmic i que presenten en un nínxol tancat amb una imatge escultòrica de petites dimensions. Aquests retaules ceràmics, imatges,escultures... són l’expressió de la religiositat popular,  una mostra de devocions col·lectives (l’advocació de tot un carrer o un grup de veïns cap a un sant,)  un element més dintre de la cultura popular.
                 Els retaules ceràmics amb motius religiosos apareixen per les nostres terres en el S.XVIII, moment en que la industria ceràmica de Valencia adquireix gran rellevància i  al llarg del S.XIX va expandint-se per tot arreu. En el nostre poble existirien moltes imatges antigues però que amb tota probabilitat desapareixerien o serien destruïdes durant la Guerra Civil i amb posterioritat serien reposades. La Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià incorpora en 2007 la protecció de determinats elements com són el plafons ceràmics anteriors a 1940 i els atorga la figura de Bé de Rellevància Local. Nosaltres tenim tres retaules declarats com a Bè de rellevància local i són el de S. Jaume, el de S.Miquel i el de S.Tomàs de Villanueva ( ja desaparegut).
                Tots els retaules solen ser d’unes dimensions similars, exceptuant el de S. Miquel que és un poc més gran, també el de la façana de l’església.Tots estant compostos per taulellets quadrats d’uns 20 cm de costat aproximadament  fets de fang cuit  sobre els que s’aplica una capa d’una solució estannífera que dona  a les peces un fons blanc  i sobre aquesta es realitza el dibuix mitjançant una plantilla, després es pinta i es sotmet a una nova cocció per a que vitrifiquen els òxids colorants.
                Els pintors utilitzen com a models imatges d’estampes i gravats que segueixen la iconografia sagrada.
                De vegades s’emmarca tot el plafó amb una sanefa de rajols ceràmics rectangulars amb motius geomètrics, florals... De vegades estan rodejats de motllures  que simulen formes arquitectòniques.
                Normalment els plafons ceràmics estan col·locats dintre d’una fornícula, excavada en la paret amb la finalitat de protegir-lo de les inclemències meteorològiques. De vegades se’ls cobria amb una petita teulada i en la part de baix tenen una cornisa, on es posen les flors. En unes ocasions està oberta i en altres rodejada d’una barana formant una espècie de jardinera.
                Ara tots solen tenir una bombeta de llum per enllumenar el plafó sobre tot els dies del seu culte. Però alguns encara tenen un ganxo o ferro d’on penjaven la llàntia per enllumenar-lo.
                L’elecció dels sants no era casual sinó que responia a la preferència dels veïns o persones particulars devots d’un sant o d’altre, sempre relacionat en el Panteó Sagrat de la comunitat. Així son molt freqüents per estes terres  les advocacions a S. Vicent Ferrer, a S. Antoni, S .Tomàs de Villanueva, sants molt coneguts, amb molta relació amb la nostra cultura i als que la gent té molta vocació. En Benilloba també hi ha un carrer dedicat a S. Joaquim que és el seu patró, a Sta Anna, patrona dels treballadors de la rama tèxtil que té molta tradició en el poble o la Mare de Deu dels Dolors que ha segut la patrona dels llauradors. En estos casos les advocacions estan relacionades en el panteó sagrat del poble.
                En determinats carrers no són plafons ceràmics els que presideixen el carrer sinó que són escultures exemptes que representen algun Sant, supose que són d’escaiola, amb uns 40 cm d’altura  i estan col·locats dintre d’un nínxol de major profunditat, de forma semicircular, rematat amb una coberta semiesfèrica i tot el nínxol tancat amb clau per una porta de fusta amb el frontis de vidre per a poder observar la imatge interior. Este és cas de S. Agustí, S. Pere i S. Pau.
                De ara en davant  parlaré amb detall de cada imatge situada en cadascun dels carreres. Narraré aspectes de la vida del sant, els seus atributs, les característiques del plafó ceràmic, la situació, etc. Ho faré poc a poc, una imatge cada setmana per així no cansar al lector i tenir temps per anar completant el treball.