diumenge, 15 de març de 2015

EMBLANQUINAREste mot que ara quasi com s’utilitza, tan sols  fa alguns anys era molt habitual.  Emblanquinar era pintar de blanc, però sobre tot era donar una capa de calç diluïda amb aigua  a una paret, sostre o façana. Actualment  es pinta, i de diversos colors. El mercat ens posa al abast tot una gama de productes de colors, textures, materials… diferents i podem escollir aquell que més ens faja. Però abans, com ja he dit, no es pintava  sinó s’emblanquinava. Arribada determinada època de l’any com era l’estiu o en la proximitat d’una festa o front a un esdeveniment de certa importància s’emblanquinava la façana de la casa i també les diferents estances. Mes endavant var sorgir certs productes que barrejats amb la mescla de l’aigua i la calç li donaven una tonalitat verda o blava.
                Però per emblanquinar s’utilitzava bàsicament la calç viva. Que és la que s’obtenia de la cocció de les roques calcàries  en els forns de calç. El resultat eren uns terrossos de calç que compràvem directament als seu productors quan venien al poble a vendre-la amb un carro o animal, i al crit de “ Calç xiques” es recorrien tot el poble. El terrossos o pedres de calç viva que adquiríem  els posàvem dintre d’una gerra a la que s’afegia aigua que la calç absorbia en una reacció química convertint-se en una pasta. Al cap de dos dies esta pasta estava en condicions de dissoldre-la amb aigua  i començar a emblanquinar. L’emblanquinar també tenia la propietat de desinfectar. Desinfecció que s’obtenia al absorbir la calç tota la humitat del microorganismes que podien existir, acabant amb ells. Sempre s’emblanquinava sobre la capa de l’any anterior i  anaven sobreposant-se les capes fins arribar a tenir una grossor de  uns quant mil·límetres i un una imatge de paret esquarterada per línees irregulars. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada