dissabte, 22 d’octubre del 2022

MALNOMS

 

Els malnoms o mots són noms  no oficials que s’apliquen a les persones. Els malnoms són més s en pobles o ciutats de pocs habitants on la gent sol conèixer-se. En les grans ciutats on el cercle social de les persones és més reduït els malnoms, si existeixen també tenen un àmbit molt més reduït.  Molts són els motius per el que els mots són molt freqüents en els pobles on tothom te el seu nom no oficial, o pot ser que més d’un. O bé  per a diferenciar persones amb el mateix nom, o per a recalcar algun defecte físic, o per herència, o per designar la seua procedència,etc. qualsevol motiu és bo per batejar per segona vegada a la gent. Fins i tot hi ha especialistes en esta tasca. Estos malnoms de vegades són seriosos, graciosos, satírics, grandiloqüents, amb mala intenció o amb bona. I tot el món ha de carregar amb el seu mot, li agrade o no. Però sempre serà bo portar-ho amb bon humor perquè sinó pots arrastrar una creu tota la vida.

                A continuació va tot un llistat de malnoms de Benilloba      (uns 340 aproximadament). He aprofitat el llistat que apareix en la web Benilloba. net que confeccionaren Cèlia i Ricard fa algun temps a la que he afegit uns quants que crec que faltaven. Açò no es un llistat tancat, perquè sempre en restarà algun i contínuament n’apareixen de nous. Els malnoms tenen una vida com les persones, amb una duració irregular, una o més generacions, tots naixen i pel temps acaben morint.  

 

Agüela

(L')

Fonda Rosari (La de la)

Picarrí

Pina

(La)

Aceite

Formiga

Pintora

Adeletes

(Les)

Forn

(Del)

Pintoret

Antolino

Frareta

(La)

Pinyó

Arrapaculs

Fressó

(El tio)

Pisa

Arruà

Fresola

(La)

Pistola

Bacallaret

Fustera

(Pepica la)

Pitu

(La)

Bajoca

Gabiel

Pitxirriqui

Bajoquero

Gaianes

(El tio)

Platillero

Bala

Balaguer

Gallina

Garrofa

Pleito

Balí

Garrofines

(Les)

Poltrota

(La tia)

Balonera

Barrabàs

(La)

Garsón

Pollet

Barreta

Gat

(El)

Polloses

(Les)

Bartola

(La)

Gatets

Pont

(Del)

Batalló

Gatí

Pora

(La)

Baticola

Gavelleta

(La tia)

Porró

Batoi

(El tio)

Gepa

(El tio)

Potecàries

(Les)

Belmonte

Giles

(Les)

Povil

Practicant (El)

Bellota

Ginesos

(Els)

Puça

(La)

Benifet

Guapet

(El)

Putxeret

(El tio)

Bessó

Guarda

Quartelera

Blaia

Guardeta

Quelic

(El tio)

Blanca

(El tio)

Guerra

Quinín

Boades

Horques

( El tio)

Quiniues

Boyer

(El tio)

Hostalet

(El del)

Rabossa

Bolo

(El)

Jolivert

Rampinya

Borrasca

Joya

Rastrapeus

Borreguera

(La)

Louis

Ratot

Borreguero

Bossí d’ull

Llaganya

Reganyat

(El)

Botiguera

(La)

Llarga

(La)

Reinetes

(Les)

Bou

Lloroses

(Les)

Requinta

(La)

Branta

(La)

Llumener

(El)

Retora

(La)

Bujía

Buli

Maemo

Malany

(El tio)

Reverte

Cabenal

Malancara

(La)

Rei

(El)

Cabiloses

(Les)

Manases

(Els)

Reina

(La)

Cabrereta

Manco

(El)

Reineta

Cabrero

(El)

Mançanetes

Mangue

Riberetes

Cabrerot

Manos largas

Marcat

Rillo

(El tio)

Cabres

(Mª la de les)

Marcial

Riuet

(El del)

Cacauet

Gagarnera

Marcialet

Ritxard

Calele

(EL tio)

Marqués

(El)

Roca

(El tio)

Camallonga

Marrures

(Les)

Roig

(El)

Campaneta

Matuta

Roiget

(El)

Cantó

(El del mas de)

Matxin

Rollet

Canute

Melendes

Rollo

Ropinya

(El)

Carabassa

Melesa

(La)

Ros

(El)

Carabruta

Merdeta

Rovellí

Caramelo

Ministre

Rua

(La)

Carassa

Mireta

Rubia

Rubio

(La)

Carboner

(El)

Mol.lera

(La)

Rugat

Carraca

Castellano

Molí

(El del)

Rull

(El)

Carretilla

Molinero

Rullo

(El)

Carronyeta

Morena

(La)

Rut

(Pepa la)

Casinero

Moreneta

(La)

Sabatera

(La)

Castilla

Morenet

Saboner

Castilleta

Moreno

(El tio)

Sagristana

(La)

Catxorrito

Moroto

Sal

(Amparo la)

Catxorro

Cauni

Mosaico

(EL del)

Santxa

(La)

Clavilenyo

Mosquita

(La)

Sarguero

Sarmentetes

Cella

Mostoses

(Les)

Secretari

(La del)

Cellut

Centeno

Muebles

(La tia)

Secretaria

(La)

Cigarreta

(La tia)

Mullaeta

(El tio)

Senyoret

Civil

Nelo

Sevilero

Coca

Noi

(El)

Silvestra

Colau

Noia

(La)

Sixaixa

Còlida

Obispo

(El)

Sol deLevante

Colmena

(El tio)

Ordinari

(L')

Sola

(La)

Condomina

(El de la)

Os

Padre

(El tio)

Solaja

(La)

Conill

Paellaes

Soliguer

Conilla

Paiaso

Soliguera

(La tia)

Corazón

Pajarera

Soliguereta

Corda

Palomo

Son

(La)

Cordobés

(El)

Pallama

(La)

Taconero

Correncinc

Palleter

Taes

Cortesos

(Els)

Palletera

Tafarra

(La)

Cortijera

(La)

Pallisero

Tangerina

Tàtel

(La)

Coscolla

(El tio)

Palloc

Tavo

Coteto

Cotoga

Panoli

Tendre

(El)

Cotorra

Panses

(Glòria les)

Tequetec

Cotxeme

Paraguai

(La del)

Tetet

Cova

(El tio)

Paraigüera

(La)

Tiny

(El del)

Cula

(La)

Pardala

(La)

Tocina

Culaseta

Pardalo

(El tio)

Tomabolla

Culicollons

(El tio)

Pardeta

Tomacó

(El)

Cuqui

Pedregal

Tomacona

(La)

Curro

Pequeño

Tractor

(El del)

Delscrits

Perdigó

Traguet

Dolç

Perolero

Transullat

Dolcet

Peit

Peixet

Turis

Dolceta

(La)

Pelaillo

(El)

Ullera

Venturo

Enamorao

(El)

Pelut

(El tio)

Verdugo

Escaleta

(De l')

Pentinat

Verga

Viudo

Xape

Esgarrasàries

Penya

Xato

(El)

Espenta

(El tio Pep d' )

Perdigó

(El tio)

Xima

(La)

Espioca

(De l')

Perdigona

Ximarro

Esquilador

(L')

Perdiu

(El tio)

Xinxilla

Estanquer

Peripècies

Xiquilla

(La)

Estanqueret

Perolero

Xixaixa

Faixa

Peromnia

(El tio)

Xorla

(La)

Faque

Pesa

Xorovita

Fato

Petetes

Xorrispes

Fava

Petila

Petit

Xorret

Ferrer

(El)

Petorro

Xota

Figueta

Petrosa

(De)

Xumé

Florido

(Enrique el)

Pi

(El tio)

Xupete

Fogó

(El tio)

Picarrí

(El tio)

Xurru

Fogó en puntilla

Picola

Zurdo

 

2 comentaris:

  1. Enric ,moltes gràcies per el teeball dels malnoms . M' ha fet recordar els malnoms de la família de ma mare, " las acacias " , perque en el poble de ma mare ,Casasimarro provincia de Conca, el meu iaio era connegut com Juan José " acacio " perque quan era xicotet el portava de la ma el seu iaio que tenía per nom propi Acacio.
    Ara s' ha perdut el malnom "acacio" perque ningú de la familia vivim en el poblé. Tots som en Valencia, Paterna , Pobla Llarga , Quintanar del Rey , Alicante ,etc.

    ResponElimina